Algemene Voorwaarden Studio HypnoBirthing

Artikel 1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Studio HypnoBirthing.
Studio HypnoBirthing verzorgt cursussen die voorbereiding bieden op de bevalling en kraamperiode.

Artikel 2. De Cursussen
De cursus HypnoBirthing word gevolgd door de zwangere. Eventueel samen met de partner of een ander persoon die bij de bevalling aanwezig zal zijn.
De fysieke cursussen worden vooraf ingepland, de data en tijdstippen staan vast.

De online cursus kan in eigen tempo gevolgd worden. De video’s blijven 5 maanden toegankelijk gerekend vanaf de aankoopdatum. De online cursus bestaat uit 8 modules. Deze wordt wekelijks verstuurd. De cursus zal 8 weken in beslag nemen.

Artikel 3. Inschrijving
Inschrijving voor alle cursussen kan via de website of via aanmelding via e-mail. 

Artikel 4. Betaling
Bij inschrijven voor een cursus via de website is het mogelijk de betaling te voldoen via IDEAL. Bij inschrijven voor een cursus via de e-mail zal het cursusgeld via overboeking overgemaakt dienen te worden.
Het cursusgeld dient uiterlijk 14 dagen na ontvangt van de factuur op de rekening van Studio HypnoBirthing zijn bijgeschreven. Bij ontvangst van de betaling is de cursusplek definitief gereserveerd voor de cursist.
Cursisten/cliënten kunnen de nota na afloop van de cursus indienen bij hun ziektekostenverzekeraar om een vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekeraar na te kijken of (een deel van) de cursus vergoed wordt. 
Als het voor de cursist een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze contact opnemen met hello@studiohypnobirthing.nl om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.

Artikel 5. Annulering van een cursus door de cursist 
Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus, moet dat per email gemeld worden.
Bij annulering tot 2 week voor aanvang van de cursus wordt 100% van het betaalde cursusgeld geretourneerd.
Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het betaalde cursusgeld geretourneerd. 
Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus is 100% van het cursusgeld verschuldigd. Uitsluitend wanneer de baby voor de start van de cursus geboren wordt, is annulering kosteloos.

De online cursus Jouw geboortekracht is annuleren niet mogelijk.

Artikel 6. Annulering door Studio HypnoBirthing
Studio HypnoBirthing behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Dit zal in geval van onvoldoende aanmeldingen uiterlijk 7 dagen van tevoren worden gemeld. Het eventueel betaalde cursusgeld wordt dan natuurlijk 100% gerestitueerd. De mogelijkheid zal dan worden geboden een privécursus te volgen of bij een andere cursus aan te sluiten.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid
Studio HypnoBirthing zal alle door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Dit wordt ook verwacht van de cursisten onder elkaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Deelname aan de cursussen van Studio HypnoBirthing is op eigen risico. Studio HypnoBirthing is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan de cursus. Studio HypnoBirthing draagt geen verantwoordelijkheid voor de medische conditie van de cursist.

De cursussen van Studio HypnoBirthing zijn ter educatie en zijn geen vervanging van medisch advies of psychologische hulpverlening van welke aard ook. De cursus inhoud is van informatieve aard en is geen medisch advies. Studio HypnoBirthing is op geen enkele manier aansprakelijk voor door cursist gemaakte medische beslissingen.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Studio HypnoBirthing. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Studio HypnoBirthing voorbehouden.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Studio HypnoBirthing mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.

Artikel 10 Tarieven
De tarieven van de cursussen zijn te vinden op de website www.studiohypnobirthing.nl
De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.